Όλα Τα Κρασιά

Όροι χρήσης

Η παράθεση των παρόντων όρων έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της www.winebox.gr έπειτα από την επίσκεψη και περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας

Η ιστοσελίδα www.winebox.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΙ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και τον διακριτικό τίτλο «WINEBOX» (εφεξής «Εταιρεία»). Η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι εμπορική, με αντικείμενο το εμπόριο και τις αντιπροσωπείες ποτών, εδρεύει στην Ξενοκράτους 25, Κολωνάκι – Αθήνα, ΤΚ 10676 με ΑΦΜ 997507461,  ΔΟΥ Ι’ Αθηνών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mailinfo@winebox.gr

Τηλέφωνα Παραγγελιών: 2107254710, 2103620732, 2103620726

Φαξ: 2107254711

 Με την δημιουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος η Εταιρεία μας στοχεύει στην ενημέρωση όλων των χρηστών του διαδικτύου- internet σχετικά με το σύνολο των προϊόντων μας σε συνδυασμό με την δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω της εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας πάντοτε με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας www.winebox.gr και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ελληνικό δίκαιο.

Η παραγγελία σας μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό προϊόντων μας (κρασιά, αλκοολούχα, μπύρες, delicatessen, αξεσουάρ κλπ), και για την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό ή στο τελικό ποσό του λογαριασμού σας.

Για τις χώρες εκτός Ελλάδας μπορείτε να παραγγείλετε on-line μέχρι 36 φιάλες. Αν σας ενδιαφέρει η αποστολή σε άλλη χώρα ή σε μεγαλύτερες ποσότητες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε μια προσφορά για το κόστος αποστολής.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει απολύτως τα κατωτέρω και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση τήρησης τους καθόσον η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας του www.winebox.gr και η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτής συνεπάγεται αυτόματα την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Η αγορά μέσω email, τηλεφώνου, φαξ ή αλληλογραφίας συνεπάγεται επίσης την αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, καλείστε να δημιουργήσετε αρχικά έναν λογαριασμό και εν συνεχεία θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λ.π. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως της.

 

Η www.winebox.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο του ν. 2472/1997 δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η www.winebox.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει ή εκμισθώνει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο δημόσιες αρχές, δικαστήρια κλπ.

Η www.winebox.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Περαιτέρω, η www.winebox.gr δύναται να συγκεντρώνει και να διατηρεί σε αρχείο επ’ άπειρον δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεδομένα μέσω των οποίων είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του ατόμου που τα υπέβαλλε), να χρησιμοποιεί ή να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση της συναλλακτικής μας σχέσης, καθώς επίσης για λόγους στατιστικής επεξεργασίας ή επισκεψιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας κλπ.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά (πχ ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας) με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Κάθε χρήστης/πελάτης του www.winebox.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11-13 Ν. 2472/1997, ως ισχύει.

Υποχρεούστε να κρατάτε μυστικό και να μην κοινοποιείτε σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης που σας δίνεται από την www.winebox.gr στο πλαίσιο της εγγραφής σας. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας, είστε εσείς, ως μέλος της παρούσας ιστοσελίδας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος:

Η www.winebox.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο.  Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή  προσθήκη στους όρους αυτούς. Ο πελάτης καλείται συνεπώς να τους συμβουλεύεται όσο πιο συχνά γίνεται.

Ισχύον Δίκαιο:

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της www.winebox.gr διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) όπως ισχύει, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πώληση προϊόντων εξ αποστάσεως. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών νομικής φύσεως που τυχόν θα προκύψουν και δεν θα επιλυθούν φιλικά από την επίσκεψη ή χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων εξ αποστάσεως καθίστανται τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Cookies:

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στην www.winebox.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγήστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι.

Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις υπηρεσίες του καταστήματος μας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά – λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.winebox.gr αποτελούν αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον διαδικτυακό μας τόπο προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη – πελάτη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση της www.winebox.gr. Επίσης η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο επ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους, αναπαραγωγή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.

Χαρακτηριστικά Προϊόντων:

Η www.winebox.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της. Όλες οι πληροφορίες και οι οι φωτογραφίες προέρχονται από τους κατασκευαστές – παραγωγούς των προϊόντων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για καμία εσφαλμένη πληροφορία η οποία προέρχεται από τους παραγωγούς και κατασκευαστές.

Oι υπεύθυνοι προϊόντων της εταιρίας μας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Σε περίπτωση διαφοράς στην εμφάνιση, η διαφορά αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις κύριες προδιαγραφές του προϊόντος.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας είναι στη διάθεση των πελατών για οποιαδήποτε επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Προσφορές:

Καμία προσφορά που παρέχεται δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη πλην των δωρεάν μεταφορικών όταν το κόστος της παραγγελίας ξεπερνά το αναφερόμενο κάθε φορά όριο. Για παράδειγμα δεν μπορεί να υπολογιστεί έκπτωση μέσω κουπονιού σε προϊόντα που ήδη βρίσκονται σε τιμή προσφοράς.

Δικαιοπρακτική ικανότητα- Ηλικία χρήστη:

Η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος www.winebox.gr είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας από ανηλίκους, ήτοι από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ρήτρα ασφαλείας:

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων του παρόντος καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης.

Προσφορές και Δώρα:

Τα δώρα προσφέρονται ανάλογα με το κυρίως προϊόν που αγοράζεται. Τα δώρα αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές σελίδες των εν λόγω προϊόντων. Ο πελάτης δεν μπορεί να απαιτήσει καμία έκπτωση ή αποζημίωση στην περίπτωση που αρνηθεί τα δώρα που του προσφέρει η εταιρία. Τα δώρα δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αποζημιωθούν.

 

Τιμές:

Στις τιμές που αναγράφονται σε ευρώ στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ, όχι ωστόσο τα έξοδα αποστολής, ούτε τυχόν φόροι, δασμοί ή τέλη, τα οποία μπορεί να ισχύουν στον τόπο αποστολής, για την πληρωμή των οποίων ευθύνεται ο παραλήπτης. Οι τιμές αυτές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η www.winebox.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές αφού οι τιμές των προμηθευτών της εταιρίας βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.

Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Διαθεσιμότητα προιόντων:

Ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

 

Ανωτέρα βία-απεργία:

 Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που παραγγείλατε και παραλάβατε, μέσα σε 10 ημέρες, στην ίδια κατάσταση με αυτή που τα παραλάβατε. Στην περίπτωση αυτή θα σας επιστραφεί  το σύνολο των χρημάτων σας αφαιρώντας τα έξοδα αποστολής στην διεύθυνση που δηλώνεται ως διεύθυνση επικοινωνίας στην www.winebox.gr Ο τρόπος επιστροφής των καταβληθέντων χρημάτων σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή θα καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί σας.  Δεν ισχύει για μαζικές παραγγελίες (εκδηλώσεις, πάρτυ, γάμοι κ.α.)

Ελάττωμα Προϊόντος

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή της προσφοράς και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει, εντός 2 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος, την www.winebox.gr για να απαιτήσει αποκατάσταση του προϊόντος.

Ακύρωση Παραγγελίας:

Μπορείτε να ακυρώσετε αδαπάνως την παραγγελία σας, υπό την προϋπόθεση ότι η ακύρωση θα γίνει πριν την αποστολή της. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την αποστολή της και πριν την παράδοσή της, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνον με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς.

Σε περίπτωση τυχόν παραλαβής λανθασμένου προϊόντος ( δηλαδή προϊόντος διαφορετικού από αυτό που παραγγείλατε), παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε αμέσως, προκειμένου να το αντικαταστήσουμε άμεσα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων.
Σε κάθε περίπτωση αιτήματος επιστροφής τμήματος ή του συνόλου της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας.

 

Τεχνικές παρεμβάσεις:

Τα μέλη/χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.winebox.gr.

Μέτρα κατά της απάτης

Οι πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης κατά την χρήση της πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία είναι ο παραλήπτης των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραγγελία του πελάτη. Η μη αποστολή των στοιχείων αυτών εμποδίζει την πραγματοποίηση συναλλαγών με την εταιρία. Η μη πληρωμή εξαιτίας πλαστής ή κλεμμένης πιστωτικής κάρτας θα έχει ως συνέπεια την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, που τοποθέτησε την σχετική παραγγελία, σε ένα ειδικό αρχείο. Οποιαδήποτε παράνομη δήλωση ή ψευδής πληροφορία θα αποτελεί επίσης αντικείμενο ειδικής μεταχείρισης.

Πληρωμή

Στα πλαίσια της πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή PayPal, ο λογαριασμός του πελάτη δεσμεύεται άμεσα για την αξία των προϊόντων και την αξία των μεταφορικών, όπου αυτά υπάρχουν, κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της υποβολής παραγγελίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία.

Αποστολές εντός Αττικής

Για τις online παραγγελίες σας με προορισμό εντός Αττικής δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής αν το σύνολο της αξίας της παραγγελίας σας είναι άνω των 50 ευρώ.

Η παράδοση της παραγγελίας για την περιοχή της Αττικής , πραγματοποιείται σε διάστημα 1-3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας (εκτός από τους συντηρητές κρασιών οι οποίοι παραδίδονται κατόπιν συνεννόησης). Τα δώρα παραδίδονται την ίδια μέρα που εσείς θα μας ορίσετε ότι επιθυμείτε να παραδοθούν. Η αποστολή πάντα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη και σε περίπτωση που λείπει ο παραλήπτης επαναλαμβάνουμε την αποστολή χωρίς επιπλέον κόστος για τους πελάτες μας. Τις περιόδους των εορτών παρακαλούμε τους πελάτες μας να δώσουν τις παραγγελίες τους εγκαίρως για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Αποστολές εκτός νομού Αττικής

Η παράδοση των προϊόντων μας στις περιοχές εκτός Νομού Αττικής γίνεται με χρέωση της αποστολής στον τελικό λογαριασμό σας.

Το κόστος της αποστολής υπολογίζεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων που έχετε επιλέξει και εμφανίζεται αυτόματα στον λογαριασμό σας αφού επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να παραδοθούν. (Ηπειρωτική Ελλάδα, Νησιωτική Ελλάδα, χώρες του εξωτερικού).

Η www.winebox.gr σας παρέχει δύο επιλογές παράδοσης των προϊόντων μας για τις περιοχές εκτός Νομού Αττικής. Η πρώτη επιλογή είναι με courier και η δεύτερη με μεταφορική (ελάχιστη ποσότητα 12 φιαλών). Το χρονικό διάστημα παράδοσης και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδιο, δηλαδή 1-3 εργάσιμες μέρες. Το κόστος παράδοσης διαφέρει στη περίπτωση που επιλέξετε τρόπο αποστολής μεταφορική. Στην περίπτωση αυτή η παράδοση γίνεται σε κεντρικό σημείο μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και παραλαμβάνετε τα προϊόντα οι ίδιοι από τις εγκαταστάσεις των μεταφορικών εταιριών (πλην κάποιων εξαιρέσεων που τα φέρνουν στην τελική διεύθυνση του παραλήπτη χωρίς επιπλέον χρέωση). Η επιλογή της αντικαταβολής δεν είναι διαθέσιμη για αποστολές με μεταφορική και η εξόφληση θα πρέπει να γίνει κατόπιν συννενόησης με κατάθεση. Η www.winebox.gr εξυπηρετεί το σύνολο των μεγάλων πόλεων και νησιών της Ελλάδας.

Οι αποστολές με courier γίνονται στην διεύθυνση του σπιτιού σας ή του γραφείου σας ή όπου επιθυμείτε εσείς και βέβαια καλύπτουμε σχεδόν όλες τις πόλεις, νησιά και χωριά της Ελλάδας.

Αποστολές εκτός Ελλάδας

Η www.winebox.gr παραδίδει σε συνεργασία με εταιρία διεθνούς courier σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Οι παραδόσεις γίνονται σε 5 εργάσιμες ημέρες σε οποιοδήποτε διεύθυνση από τις διαθέσιμες χώρες. Εσείς απλά θα επιλέξετε την χώρα που θέλετε να παραλάβετε ή να αποστείλετε τα προϊόντα μας από την λίστα στην φόρμα παραγγελίας και εμείς φροντίζουμε να φθάσουν στην ώρα τους και απόλυτα προστατευμένα σε ειδικές συσκευασίες.

Το κόστος της αποστολής υπολογίζεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων που έχετε επιλέξει και εμφανίζεται αυτόματα στον λογαριασμό σας αφού επιλέξετε την χώρα που θέλετε να παραδοθούν. Συνιστούμε οι παραγγελίες του εξωτερικού, να είναι συγκεντρωτικές παραγγελίες που θα καλύψουν τις ανάγκες για κάποιο διάστημα.  Με αυτό τον τρόπο, η τιμή του προϊόντος δεν θα επιβαρύνεται σημαντικά από το μεταφορικό κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις χώρες, το κόστος μεταφοράς 18 φιαλών έχει πολύ μικρή διαφορά από αυτό των 6 φιαλών.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:

 

Η www.winebox.gr δεσμεύεται με την υποχρέωση να προφυλλάσει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της.

Έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας online με αντικαταβολή ή με πιστωτική κάρτα μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος συναλλαγών WinBank Paycenter της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο! Η εξόφληση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς).

Επίσης, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες τηλεφωνικώς καλώντας στο 2107254710 καθημερινές 9-6μμ. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Για επιχειρηματικά δώρα και εταιρικές παραγγελίες κρασιών/ποτών/μπύρας και λοιπών προϊόντων με τιμολόγιο, έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας online βάζοντας τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, διεύθυνση χρέωσης και στοιχεία αποστολής) στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας παραγγελίας ή αν προτιμάτε μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο info@wine-box.gr ή τηλεφωνικώς στο 2107254710 για να σας βοηθήσουμε στην παραγγελία σας.

Παραδίδουμε με συνέπεια σε ολόκληρη την χώρα και στο εξωτερικό.

 

Οι τρόποι πληρωμής για εταιρίες είναι:

1. με πιστωτική κάρτα online ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας

2. με αντικαταβολή κατά την παράδοση. Αφορά μόνο στις παραδόσεις εντός Αθήνας και στις παραλαβές από τα καταστήματα μας.

3. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της www.winebox.gr

4. Μέσω της υπηρεσίας PayPal

 

5. Στην έδρα της www.winebox.gr

 

Για παραγγελίες χονδρικής (εστιατόρια /ταβέρνες, ξενοδοχεία, catering, clubs, super market και κάβες σε όλη την Ελλάδα) επικοινωνήστε μαζί μας στο info@wine-box.gr με τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας σας και την λίστα με τα προϊόντα που επιθυμείτε για να σας στείλουμε την προσφορά μας και τους όρους συνεργασίας χονδρικής.

Σύνδεσμοι προς άλλα Sites (Links to other sites):

 

Η www.winebox.gr περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η www.winebox.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν . 

Έκδοση απόδειξης/τιμολογίου:

Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης (ή τιμολογίου βάσει στοιχείων που ο πελάτης θα προσκομίσει) για κάθε αγορά.